Όραμα

Να καταστεί αξιόπιστη πηγή στρατηγικής ανάλυσης των ζωτικών θεμάτων που αφορούν την Κύπρο.

Αποστολή

Να οργανώνει την στοχευμένη αξιοποίηση των απόψεων διακεκριμένων επιστημόνων από όλο τον κόσμο για τεκμηριωμένη ανάλυση των ζωτικών θεμάτων που αφορούν την Κύπρο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER